74. خلق را تقلیدشان بر باد داد!

ماجرای سوزوکی و کشف قانون تقلید مغزی

   سوزوکی یک آموزگار ژاپنی، موسیقیدان و سازنده آلات موسیقی بود. دو تحول ویژه نحوه زندگی و نگرش او (و همینطور میلیونها نفر دیگر) را تحت تاثیر قرار داد.

   نخستین کشف او در حال بازدید از یک جوجه کشی بزرگ رخ داد. سوزوکی مشاهده کرد که تمام جوجه چکاوک ها پس از بیرون آمدن از تخم، بطور غیر ارادی و خودکار شروع به تقلید صدای چکاوک آوازخوان مربی می کنند و به همین سادگی، پس از زمانی کوتاه به جوجه هایی خوش آواز تبدیل می شوند.

   سوزوکی با خود اندیشید: «حیرت انگیز است! اگر مغز کوچک یک پرنده می تواند با تقلید چنین عالی یاد بگیرد، پس مغز انسان چه!» و همین استدلال او را به سمت کشف بعدی سوق داد. کشفی که با اعلام آن، بسیاری از دوستانش فکر کردند او عقلش را از دست داده!

   سوزوکی در حالی که از شور و شوق کشف خود سر از پا نمی شناخت، با عجله به این سو و آن سو می رفت و به هر کسی که از کشفش بی خبر بود می گفت: «هر کودک ژاپنی، حرف زدن به زبان ژاپنی را یاد می گیرد». اما دوستان و همکارانش آهسته دستی روی شانه اش می گذاشتند و تلویحا به او می فهماندند که قبلا از این امر آگاهی داشته اند!

   سوزوکی حق داشت. کشف او مانند کشف نیوتن به قدری آشکار و بدیهی بود که کسی نمی توانست آن را درک کند.

/ 1 نظر / 33 بازدید