30. سنگر شیشه ای

  

وقتی در قرآن می خوانیم: «فبشرهم بعذاب الیم = به آنان مژده عذابی دردناک بده» نوعی استعاره ظریف بکار رفته است. (استعاره تلمیحیه)

وقتی معلمی یک شاگرد تنبل را خطاب می کند: «انیشتن!» و نظر او را درباره قضیه مهمی سوال می کند، باز هم از نوعی استعاره استفاده شده. (استعاره تهکمیه)

استعاره تلمیحیه، استعاره تهکمیه و... انواعی از «استعاره عنادیه» هستند. با استفاده درست از این قبیل استعاره ها می توان خیلی مودبانه به تنبیه و حتی اهانت پرداخت.

  

درست است که امکان بهره گیری از تقیه (بیشتر زدن و کمتر خوردن) یکی از مزایای استعاره است، اما جنس این سنگر، شیشه ای است.

سلمان رشدی بخاطر استعاراتی که در آیات شیطانی اش بکار برده، مهدور الدم است. روزنامه شرق بخاطر استعاره تصویری زیر تعطیل شد، و...

  

3ztiiae.jpg 

/ 4 نظر / 114 بازدید
Maryam

جالب بود جناب عابدی. ادامه بده.

مهران

يوسف رمان سلمان رشدی رو می خوای برات ميل بزنم؟

کريم

اين سنگر شيشه ايت منو کشته داداش يوسف

بخند به روی دنیا گول نخور