56. زبان شعر

  

وقتي كه از اتم سخن مي گوييم، زبان ما فقط مي تواند زبان شعر باشد.

180px-Niels_Bohr_Albert_Einstein_by_Ehrenfest.jpgبراي شاعر نيز ايجاد تصور، بيشتر مورد نظر است تا بيان واقعيت. زبان درباره ي اتم واقعيات را بيان نمي كند، بلكه تصور خلق مي كند؛ و اين درست است.

نيلز بور

  

حجازي، بنفشه (1381). ادبيات كودكان و نوجوانان: ويژگي ها و جنبه ها. تهران: روشنگران و مطالعات زنان. پاورقي ص 118. (به نقل از جهاني درون جهان، ص 23)

  

/ 2 نظر / 55 بازدید
سليمان

این جمله خیلی جذاب است . من معتقدم که در اندیشه و تصور کلام وجود دارد و کلام بسیار قدرتمند است. آنقدر که خلق کند و ویران نیز. در پناه حق!

صفورا

موافقم