/ 5 نظر / 38 بازدید
فرشته

خبر خبر خبرهای تازه!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اگر گفتيد

سلام دیروز از دور دیدمتان (در همايش) يک سوال برايم پيش آمده ريشتان چرا با ريش عکستان فرق داشت؟

مهدی

زمانی که به استعاره سخن بگوييم می توانيم حرف خود را بزنيم و از عواقب آن در امان بمانيم. آيا تفکر استعاری هم به همين منظور بکار می رود؟

:: يوسف

مهدی عزيز، تفکر و استدلال استعاری اصولا کاربردهای ديگری دارد. در مورد تبيين استعاری و خود استعاره هم شرایطی لازم است و نمی توان به همین سادگی حرف خود را زد و از عواقب آن در امان ماند. نگاهی به يادداشت بعدی (سنگر شیشه ای) بیندازيد.

مهران

چرا پست قبلي پاك شد؟ محافظه كاري؟