64. تفکر الگویی در تفکر متعالی

  

«تفکر متعالی» نشریه ای است خبری، تحلیلی، آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی در حوزه تفکر و مدیریت. یکی از مطالب شماره 8 این فصلنامه (تابستان 86) با عنوان «سیستم عصبی دیجیتال: الگویی از دستگاه عصبی انسان» به «تفکر الگویی» اشاره دارد:

شاید شما هم درباره تفکر الگویی (الگوشناسی و الگویابی) چیزهایی شنیده باشید. گرچه انسان از دیرباز این روش تفکری را ـ بدون آگاهی یا آگاهانه ـ به فراوانی به کار گرفته است، اما چنین مفاهیمی هنوز به درستی شناخته نشده اند. تفکر الگویی در واقع تفکر بر اساس الگوهای آفرینش است. الگوهای بنیادینی که می توان صدها محصول، روش های رفتاری، ذهنی، ارتباطی و نیز دهها شیوه هدف یابی، حل مسئله، تحقیق و موفقیت از آنها استخراج کرد. تفکر الگویی  شناخت، کشف و بازیابی الگوهایی است که در کائنات قرار دارد. به بیانی دیگر، الگوهای جهان هستی تجسمی از عالی ترین سطح هوشمندی اند که در راستای هدفی معلوم به کار گرفته شده اند. بنابراین با انتخاب صحیح یک الگو (متناسب با مسئله و هدف) و با شبیه سازی و تبیین الگو در وضعیت جدید، می توان از عالی ترین سطح هوشمندی برای حل مسائل مختلف استفاده کرد... تفکر الگویاب معتقد است که پاسخ بسیاری از مسائل که دغدغه ذهنی و بیرونی انسانند، در اطراف او و شاید کمی دورتر از او وجود دارند.

جنگ افزار ادراکی- نرم افزاری کاربردی، تفکر اکولوژیک، عملیات فریب، تصویر ذهنی سازمانی، و بیان مانوس  برخی از دیگر مطالب این شماره می باشند.

  

/ 1 نظر / 77 بازدید
علی محمد مظفری

سلام