۳۱. استدلال استعاری

استدلال قیاسی:

   هر گیاهی برای رشد شايسته  به آب و مواد غذایی، هواي مناسب، زمان کافی و... احتیاج دارد. 

   درخت کاج یک گیاه است. 

   پس: درخت کاج هم برای رشد شايسته  به آب و مواد غذایی، هواي مناسب، زمان کافی و... احتیاج دارد.

  

استدلال استقرایی (استقراي ناقص):

   يك بوته گل سرخ  برای رشد شايسته  به آب و مواد غذایی، هواي مناسب، زمان کافی و... احتیاج دارد.

يك خوشه گندم  برای رشد شايسته  به آب و مواد غذایی، هواي مناسب، زمان کافی و... احتیاج دارد. 

   يك درخت سيب  برای رشد شايسته  به آب و مواد غذایی، هواي مناسب، زمان کافی و... احتیاج دارد.    

   و... 

   پس: احتمالاً هر گياهي  برای رشد شايسته  به آب و مواد غذایی، هواي مناسب، زمان کافی و... احتیاج دارد.

  

023.jpg

استدلال استعاري:

   گندم هايي كه در مزرعه مي كاريم  برای رشد شايسته  به آب و مواد غذایی، هواي مناسب، زمان کافی و... احتیاج دارند.

   چه جالب! انديشه هاي ما هم مي توانند شبيه دانه هاي گندم باشند. در اين صورت براي اينكه شاهد ثمرات درخوري باشيم، بايد:

  • اطلاعات لازم براي بالندگي آن انديشه را به موقع جذب كنيم. (آب و مواد غذایی)
  • فرصت کافی براي رويش آن در نظر بگيريم. (زمان کافی)
  • راستي، چه چيزي مي تواند نقش «هواي مناسب» را براي انديشه هاي ما ايفا كند؟

   گندم هايي كه در مزرعه مي كاريم، برای رشد شايسته به چه چيزهاي ديگري نياز دارند؟

    ـ مراقبت در برابر آفات، بيرون آمدن از خاك براي دريافت نور آفتاب، وجين علف هاي هرزه، و...

   آنگاه:

   آفات تفكر چيستند؟ چگونه با آنها مبارزه كنيم؟ 

   زمان مناسب براي بيرون آمدن انديشه از ذهن و به اشتراك گذاشتن آن با ديگران، چه وقتي است؟ آيا مي توانيم انديشه ها را تنها در ذهن خود بپرورانيم؟ 

   و... 

     

/ 5 نظر / 45 بازدید
از طرف سيمرغ

از حضرت عيسي مسيح: برزگري براي بذر افشاندن بيرون رفت. وقتي بذز پاشيد مقداري از آن در گذرگاه افتاد و پايمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقداري هم در زمين سنگلاخ افتاد و پس از آنكه رشد كرد به علت فقدان رطوبت خشك شد. بعضي از دانه‌ها داخل خار‌ها افتاد و خار‌ها با آنها رشد كرده آنها را خفه نمودند. بعضي از بذر‌ها در خاك خوب افتادند و رشد كردند و صد برابر ثمر آوردند«اگر گوش شنوا داريد بشنويد»

مهدی

سلام آقای عابدی. اگر اين مطلب را ننوشته بودی ديگر داشت باورمان می شد که تو هم رفته ای توی باقالی ها. (ببخشید ها) عالی بود. می دانم عالی تر هم می شود. موفق باشيد.

بلتابسلتا

به نام خدا از امام علی نقل شده است که : در ذهن کودک هر بذری پاشیده شود ذهن کودک آنرا می پذیرد و آن مطالب در ذهن او نقش می بندد .