۳۸. يک رباعی

  

خـوابـيـــده در آفـتـــاب ، بـيـــدارش كـــن!

آنـجــاسـت، كـنـــار آب ؛ بـيـــدارش كـــن!

در ذهن تو سنگ­ پشت پيري خفته است،

ســنـگي بــزن و  ز خـواب بـيــدارش كــن!

بيژن ارژن

  

/ 3 نظر / 53 بازدید
فرح بخش

زيرکانه تر است که هر کس را به شيوه خود او از خواب بيدار کنيم.سنگ پشت زبان سنگ را بهتر ميفهمد!

إ؟

سعيدی

بابا تو دیگه روی من و بچه قمی ها رو خط خطی کردی! این رباعی ات رو هم برای یکی از اساتید خواب آلوده مون میل کردیم . دیگه آخر عاقبتمون با کرام الکاتبین هست