۳۵. چکيده مقاله

  

«جاي خالي تفكر» عنوان مقاله اي است كه براي همايش دانشجویی «چالش هاي علم اطلاعات» مي نويسم. چكيده آن را بخوانيد:

  

امروزه علم و فناوری دنیا را به مرحله بهره برداری رسانده است. كليد اصلي اين بهره برداري، نخست دسترسي به اطلاعات و سپس كار مناسب بر روي آن مي باشد. اين مقاله بر لزوم توجه به بعد دوم تاكيد مي نمايد.

در اين مقاله لزوم استفاده آگاهانه از تفكر و نقش آن در خلاقيت مورد بررسي قرار مي گيرد. ابتدا با گذري بر انواع تفكر، قابليت هاي آن نمايش داده شده، آنگاه اهميت تفكر در حوزه تخصصي كتابداري و اطلاع رساني تبيين مي گردد. همچنين ضمن آسيب شناسي فرهنگي، اهميت جنبه كشف شدني علم (در مقابل جنبه كسب شدني آن) خاطر نشان مي گردد.

مقاله حاضر  نقش فراشناخت در كارآفريني دانشگاهي را نيز بررسي نموده و در نهايت، ضرورت آموزش تفكر را در دوره هاي تحصيلي كتابداري پيش مي نهد.

  

/ 2 نظر / 42 بازدید
ريسمانباف

سلام يوسف جان! بخشي از مقاله اي كه به همايش - ان شاءالله - خواهم فرستاد، بحث نقش تخيل در تحقيقات علمي و به بياني ديگر عوامل مابعدالطبيعه در تحقيقات علمي است. به مقاله شما نيز استناداتي خواهم داشت! عنوان مقاله نيز چنين است: جستاري در چرايي فقر نظري علم اطلاعات! به اميد ديدار شما در همايش

مجيد

نظر خاصی ندارم