81. تقلید از حیات

  

مهندسان به طور روزافزونی به بیولوژیست ها روی می آورند تا بفهمند که موجودات زنده در مواجهه با محیط های طبیعی، مشکلات خود را چگونه حل می کنند. اینگونه تلاش ها که مبتنی بر «تقلید از حیات» است، بهترین راهکارهای ابداعی طبیعت را با مولفه های طراحی شده و مصنوعی در می آمیزند و سیستم هایی پدید می آورند که عملکردشان به مراتب از سیستم های کنونی بهتر است.

  

 

نقل از کتاب

انقلاب جهانی تکنولوژی

The Global Technology Revolution

  

/ 4 نظر / 200 بازدید
مجید

سلام دکتر. داشتم فکر می کردم که مهندسان راهی به جز تقلید از طبیعت دارند؟ اول فکر کردم که همه چیز تو طبیعت نمونه داره در بهترین حالت مهندسان تغییرش می دهند. بعد اختراع چرخ ذهنم را مشغول کرد و نمونه های طبیعی از چرخ که به ذهنم رسید (بدون جستجوی علمی) بیشتر قل خوردن بود نه چرخیدن یک چرخ دور یک محور. مثلا پستاندارهایی که دور خودشان می پیچند و روی سرازیری ها قل می خورند یا سوسک هایی که گلوله های غذا را با پاهایشان قل می دهند. ولی باز به نظرم ساختن چیزی که در طبیعت نمونه ندارد از بشر بر نمی آید. البته شاید اختراعی مانند کامپیوتر را هم به هیچ وجه نتوان در طبیعت یافت. شاید هم مغز نمونه ای از آن باشد. نظر شما چیست؟

عباس عرب

سلام یوسف جان یه سلام که خیلی داشت خاکخورده می شد و بوی رطوبت(نا) داشت میگرفت. (خب حالا یه خورده رسمی تر)خوبی که یوسف جان .واقعا خسته نباشی باز هم مثل همیشه فعالتر از دیروز هستی .آره اینم بهت بگم دلم برات خیلی تنگ شده[خداحافظ]

پریسا پاسیار

چند وقت قبل مقاله ای با عنوان نظریه انبوهی (اطلاع رسانی جمعی) را در مجله اطلاع شناسی خواندم که با اشاره به زندگی مورچه ها، زنبورها و... به نوعی همین مسئله را مطرح کرده بود. فکر می کنم در همان شماره ای بود که مقاله تفکر استعاری شما هم منتشر شده است. از مطالب لذت بخشی که می نویسید متشکرم.

پریسا پاسیار

چند وقت قبل مقاله ای با عنوان نظریه انبوهی (اطلاع رسانی جمعی) را در مجله اطلاع شناسی خواندم که با اشاره به زندگی مورچه ها، زنبورها و... به نوعی همین مسئله را مطرح کرده بود. فکر می کنم در همان شماره ای بود که مقاله تفکر استعاری شما هم منتشر شده است. از مطالب لذت بخشی که می نویسید متشکرم.