79. مقایسه افراد هوشمند و خلاق

 

باهوش

خلاق

پرداختن به مسائل آشنا با روش تکراری

پرداختن به مسائل نو با روش های تازه

تخصص در یک زمینه

علاقه و تسلط به چند حوزه دانایی

روحیه خشک و جدی

روحیه بازیگوشانه

ختم مسئله با یک راه حل

ارتقای مسئله به معمایی پیچیده تر

 

با استفاده از

/ 0 نظر / 142 بازدید