58. آنچه كه از هنرمندان بايد آموخت

  

nietzche.jpgما براي آن كه اشياء را زيبا، جذاب و مطلوب نماييم چه شيوه هايي در اختيار داريم؛ اشيايي كه زيبا و جذاب نيستند و به عقيده من هرگز في نفسه اين چنين نبوده اند؟

در اين مورد شيوه هايي وجود دارد كه پزشكان به ما مي آموزند. مثلا آنها چيزي را كه تلخ است رقيق مي كنند يا به برخي مواد مخلوط شكر يا شراب اضافه مي كنند. اما شيوه هايي نيز وجود دارد كه هنرمندان آنها را به كار مي گيرند و ما مي توانيم آنها را بياموزيم، زيرا هنرمندان دائما در حال ابداع اينگونه شيوه ها و ترفندها هستند.

از جمله اين شيوه ها عبارتند از دور شدن از اشياء تا بسياري از جزئيات آنها محو شوند و چشم مجبور شود جزئيات ديگري به اشياء نسبت داده و بتواند آنها را باز مشاهده كند. ما از هنرمندان در زمينه هاي ديگر عاقل تريم. اما مي توانيم روش هاي زير را از آنها فراگيريم: نگريستن به اشياء از زاويه اي خاص كه فقط مقطعي از آنها رويت شوند؛ قرار دادن اشياء در موقعيتي كه قسمتي از آنها پوشيده مانده و چشم فقط منظري از آنها را مشاهده كند؛ مشاهده اشياء از طريق شيشه اي رنگي يا در نور غروب خورشيد؛ و پوشاندن اشياء از سطح يا پوسته اي كه كاملا شفاف نباشد.

البته اين قدرت ظريف هنرمندان در جايي كه هنر متوقف شده و زندگي آغاز مي شود معمولا تمام مي شود. بگذار ما، كه متفاوت هستيم، شاعران زندگي خويش، و مهمتر از آن، شاعران چيزهاي كوچك و عادي زندگي روزمره خويش باشيم.

  

نيچه، فردريش (1377). حكمت شادان. ترجمه جمال آل احمد، سعيد كامران و حامد فولادوند. تهران: جامي. ص 265 و 266.

   

/ 0 نظر / 37 بازدید