۷۰. در قفسه

  

نـشسـتـه اند هـزاران كـتـاب در قـفـسـه      زبـون و ساكت و پـر اضـطـراب در قـفسـه

يـكي بــزرگ تـر از ديـگـران، قـديـمـي تـر      مـلـقـبـنــد بــه عـالـيـجـنــاب در قـفـســه

مـراقبـش دو سه گردن كلفت دور و برش      كه تـا تـكـان نـخـورد آب از آب در قـفـسـه

خـزانـه دار عـددهـاي دولـتــش شـده انـد     كـتـاب هـاي درشت حـسـاب در قـفـسـه

  

كـتـاب هـاي مـقـدس، كـتـاب هـاي ملول      خـزيـده انــد بـه كـنــج ثـواب در قـفـســه

كـتـاب هـــاي اصــول و فـــروع بـيــــداري      نشسته اند هـمـه گيـج خواب در قـفسه

نـشـسـتـه انـد دو زانـو كـتـاب هاي دعــا      هـزار وعـده ي نـامـسـتـجـاب در قـفـسه

كتـاب فـلسفـه با ژست عـاقـلانه ي پـوچ      نشستـه محكـم و حاضر جواب در قفسه

  

كتاب شعر دهن بسته است و توي دلش      نخـوانده مـانده غزل هاي ناب در قفسـه

كتابخـانه ي تاريـك و پــرده هـاي عبــوس      هـواي مـرده ي بـي آفـتــاب در قـفـسـه

كبـوتـر دل دفتـرچـه هاي خـاطــره، خـون      شكستـه بال و غريب و خـراب در قفسـه

كپك زده رد دنـدان بـه نـان خشـك خيــال      كپك دميــده بـه بـطــري آب در قـفـســه

غـروب، سكتــه و سيـگار روشـن شـاعـر

و رقـص شعـلـه و دود كـبـاب در قـفـسـه

  

 IMAGE633250190740156250.JPG

شعر از: علي محمد مودب ـ مجموعه « الف های غلط »

  

/ 2 نظر / 3 بازدید
amir

امن ازوبلاگ شما به طور کامل بازدید نکردم ولی از شما می خوهم اگر میتوانید مرا در تست زنی ادبیات راهنمایی کنید بخصوص قرابت معنایی باتشکر

amir

اگر خواستید می توانید من را لینک کنید تا من هم بعد از خبر شما شمارا لینک کنم. http://oonieknafar.blogfa.com با عنوان علمی