Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

82. فرایند خلاقیت
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی: خلاقیت ، پرورش ، تفکر ، ایده
 
79. مقایسه افراد هوشمند و خلاق
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱٢ مهر ۱۳۸٧ 

 

باهوش

خلاق

پرداختن به مسائل آشنا با روش تکراری

پرداختن به مسائل نو با روش های تازه

تخصص در یک زمینه

علاقه و تسلط به چند حوزه دانایی

روحیه خشک و جدی

روحیه بازیگوشانه

ختم مسئله با یک راه حل

ارتقای مسئله به معمایی پیچیده تر

 

با استفاده از