Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

۹. آسیب‌شناسی تفکر استعاری
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۳۱ خرداد ۱۳۸٥ 

محصول تفکر استعاری  باید با احتیاط کافی بیان شود. در واقع، استعاره یک «تیغ دو دم» است که بی‌دقتی در استفاده از آن می‌تواند خطرناک باشد.

از یک طرف: اگر استعاره یک چیز خنده‌دار به نظر برسد (یا بصورت طنز مطرح شود)، ممکن است در محیط‌های علمی  اعتنای کافی را جلب نکند؛

از طرف دیگر: اگر استعاره یک مفهوم غامض و پیچیده (یا تخصصی) باشد، ممکن است رفتار ما  حمل بر خودستایی و تفاخر شود و مورد توجه قرار نگیرد.


کلمات کلیدی: