Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

81. تقلید از حیات
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ٩ آبان ۱۳۸٧ 

  

مهندسان به طور روزافزونی به بیولوژیست ها روی می آورند تا بفهمند که موجودات زنده در مواجهه با محیط های طبیعی، مشکلات خود را چگونه حل می کنند. اینگونه تلاش ها که مبتنی بر «تقلید از حیات» است، بهترین راهکارهای ابداعی طبیعت را با مولفه های طراحی شده و مصنوعی در می آمیزند و سیستم هایی پدید می آورند که عملکردشان به مراتب از سیستم های کنونی بهتر است.

  

 

نقل از کتاب

انقلاب جهانی تکنولوژی

The Global Technology Revolution