Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

71. تریز
ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٦ 

  

ما در حالت طبیعی بسیاری از مسائل خود را بصورت مقایسه ای حل می کنیم. یعنی ابتدا مسئله خود را به یکی از مسائل مشابهی که برای ما شناخته شده است، مرتبط کرده و سپس از طریق مقایسه، در جستجوی رسیدن به جواب مسئله خود برمی آییم.

جنریش آلتشولر (Genrich Altshuller) در تئوری حل ابتکاری مسئله یا تریز (TRIZ) همین استراتژی را بصورت علمی تبیین کرده و به ما هدیه می کند. او و پژوهشگران تریز در جستجوی یافتن اصول جهانی ابداع (و در حقیقت در پی اختراعِ روشِ اختراع) از حدود شصت سال پیش تا کنون در مجموع بیش از 2.000.000 پروانه ثبت اختراع را تحلیل نموده اند و با تحقیق و بررسی های فراوان در شاخه های مختلف علوم، نتایج شگفت آور زیر را ارائه نمودند:

1.       مسائل و راه حل ها ـ چه در صنایع و چه در علوم ـ تکرار شده اند؛

2.       الگوهای تکنیکی پیشرفت و تکامل در صنایع و علوم تکرار شده اند؛

3.       در تمامی ابتکارات، اثر علمی مباحث خارج از موضوع اصلی در پیشرفت مسائل نقش مهمی داشته است. (فیض بخش، 1381، ص 79- 80)

بر همین اساس، تفکر تریز سعی می کند مسئله اصلی را با مسئله ای معادل که راه حل آن بررسی و ایجاد شده جایگزین نماید و از این طریق به حل آن بپردازد. (ترنینکو، زوسمن و زلاتین، 1380، ص 18)

  

ترنینکو، جان؛ زوسمن، آلا؛ زلاتین، بوریس (1380). TRIZ نوآوری نظام یافته. ترجمه مصطفی جعفری... [و دیگران]. تهران: رسا.

فیض بخش، علیرضا (1381). درباره خلاقیت. تهران: باران.