Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

30. سنگر شیشه ای
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱ دی ۱۳۸٥ 

  

وقتی در قرآن می خوانیم: «فبشرهم بعذاب الیم = به آنان مژده عذابی دردناک بده» نوعی استعاره ظریف بکار رفته است. (استعاره تلمیحیه)

وقتی معلمی یک شاگرد تنبل را خطاب می کند: «انیشتن!» و نظر او را درباره قضیه مهمی سوال می کند، باز هم از نوعی استعاره استفاده شده. (استعاره تهکمیه)

استعاره تلمیحیه، استعاره تهکمیه و... انواعی از «استعاره عنادیه» هستند. با استفاده درست از این قبیل استعاره ها می توان خیلی مودبانه به تنبیه و حتی اهانت پرداخت.

  

درست است که امکان بهره گیری از تقیه (بیشتر زدن و کمتر خوردن) یکی از مزایای استعاره است، اما جنس این سنگر، شیشه ای است.

سلمان رشدی بخاطر استعاراتی که در آیات شیطانی اش بکار برده، مهدور الدم است. روزنامه شرق بخاطر استعاره تصویری زیر تعطیل شد، و...

  

 


کلمات کلیدی: