Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

25. بيونيك- قسمت اول
ساعت ٦:٠٥ ‎ق.ظ روز ٢٠ آبان ۱۳۸٥ 

  

«بیونیک» یک دانش مقلد است. این دانش  چگونگی كاركرد ارگانهای موجودات زنده را جهت به كارگيری آنان در مدلهای صنعتی، مورد مطالعۀ علمی قرار می دهد. اساس بیونیک بر تفکر استعاری بنا شده است.

یک نگاهی به  اینجا  بیندازید.

  


کلمات کلیدی: