Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

۲۳. نسبيت زبانی
ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز ٥ آبان ۱۳۸٥ 

  

That which we call a rose

By any other name

Would smell as sweet.

بر خلاف این جملۀ جاودان که شکسپیر (در نمایشنامۀ رومئو و ژولیت) بر زبان ژولیت جاری می سازد،  بنيامين لی  وورف ادعا می‌کند که اندیشه های ما شدیداً متاثر از زبانی هستند که با آن سخن می گوییم.

این زبان شناس امريكايي با ارائه فرضیۀ «نسبیت زبانی» کوشید تا نشان دهد تجربيات ادراكي و شناختي افراد، از کانال سیستمی فراهم می آید كه زبان موجود در جامعه در اختيار ایشان قرار داده است.

به قول او: "معمولاً تمایل داریم كه زبان را تكنيكي ساده براي تبیین درونياتمان به شمار آوریم، در صورتي كه زبان  تجربيات ما را از جهان خارج، طبقه بندي و سازماندهي مي كند."

  


کلمات کلیدی: