Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

۱۲. آسیب شناسی تفکر استعاری: قوۀ وهم
ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱٧ تیر ۱۳۸٥ 

مهمترین توانایی تفکر استعاری برقراری روابط میان پدیده­ها و عناصر مختلف از طریق درک و کشف شباهت میان آنهاست. اما باید توجه داشت برای یک پیوند وحدت­آفرین و استعارۀ قوی، نمی­توان از هر مشابهت ظاهری و کاذبی سود جست.

تمام استعاره­ها زاییدۀ خلاقیت و تخیل نیستند. برخی از آنها از قوۀ وهم نشات می­گیرند. ترنس هاوکس در کتاب «استعاره» (ترجمۀ فرزانه طاهری. تهران: نشر مرکز، 1380) آورده است:

«وهم عبارتست از توانایی فراهم آوردن تصاویر ِ در اصل نامشابه، بر اساس تشخیص یک یا چند وجه­تشابه. چنین تصاویری فاقد ارتباط لازم هستند، اما «بر اساس نوعی همسانی تصادفی» خلق شده­اند.

«اگر تخیل قوۀ وحدت­بخش و سازش دهندۀ عناصر و مفاهیم متفاوت باشد، وهم صرفاً قوۀ گردآورنده یا همنشین­کننده است، و صرفاً توجه ماشینی به شباهت­ها در آن دخیل است.»


کلمات کلیدی: