Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

۱۱. تفکر انتقادی و تفکر خلاق
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۸ تیر ۱۳۸٥ 

«تفکر انتقادي» به تفاوت‌های میان دو شیء دقت می‌کند و با مقایسۀ آنها به طبقه‌بندی و... می‌پردازد. اما «تفکر خلاق» شباهت‌های میان دو شیء را در نظر می‌گیرد و با تقویت روابط، میان آنها پیوند برقرار می‌نمايد.

اساس تفکر استعاری بر خلاقیت است. اما در جای خود، از تفکر انتقادی نیز استفاده می‌کند.


کلمات کلیدی: