Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

64. تفکر الگویی در تفکر متعالی
ساعت ۳:٠۱ ‎ق.ظ روز ٢٦ آبان ۱۳۸٦ 

  

«تفکر متعالی» نشریه ای است خبری، تحلیلی، آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی در حوزه تفکر و مدیریت. یکی از مطالب شماره 8 این فصلنامه (تابستان 86) با عنوان «سیستم عصبی دیجیتال: الگویی از دستگاه عصبی انسان» به «تفکر الگویی» اشاره دارد:

شاید شما هم درباره تفکر الگویی (الگوشناسی و الگویابی) چیزهایی شنیده باشید. گرچه انسان از دیرباز این روش تفکری را ـ بدون آگاهی یا آگاهانه ـ به فراوانی به کار گرفته است، اما چنین مفاهیمی هنوز به درستی شناخته نشده اند. تفکر الگویی در واقع تفکر بر اساس الگوهای آفرینش است. الگوهای بنیادینی که می توان صدها محصول، روش های رفتاری، ذهنی، ارتباطی و نیز دهها شیوه هدف یابی، حل مسئله، تحقیق و موفقیت از آنها استخراج کرد. تفکر الگویی  شناخت، کشف و بازیابی الگوهایی است که در کائنات قرار دارد. به بیانی دیگر، الگوهای جهان هستی تجسمی از عالی ترین سطح هوشمندی اند که در راستای هدفی معلوم به کار گرفته شده اند. بنابراین با انتخاب صحیح یک الگو (متناسب با مسئله و هدف) و با شبیه سازی و تبیین الگو در وضعیت جدید، می توان از عالی ترین سطح هوشمندی برای حل مسائل مختلف استفاده کرد... تفکر الگویاب معتقد است که پاسخ بسیاری از مسائل که دغدغه ذهنی و بیرونی انسانند، در اطراف او و شاید کمی دورتر از او وجود دارند.

جنگ افزار ادراکی- نرم افزاری کاربردی، تفکر اکولوژیک، عملیات فریب، تصویر ذهنی سازمانی، و بیان مانوس  برخی از دیگر مطالب این شماره می باشند.

  


کلمات کلیدی:
 
۶۳. وجوه الآراء
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۸ آبان ۱۳۸٦ 

  

«من استقبل عن وجوه الآراء عرف مواقع الخطا.»   (نهج البلاغه)

هرکس از جهات و ابعاد ]مختلف[ آراء و نظریات استقبال کند، جاهای خطا و اشتباه کاری را می شناسد.

 (در ادامه ی آن نگرش منشوری که سر از روزنامه ابتکار و خبرگزاری ایسنا و ... درآورد!)

   


کلمات کلیدی:
 
62. سنت و نوآوری
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۸ آبان ۱۳۸٦ 

نوآوری سنت اوست.

  

نوآوری و شیوه های آن چندان قابل پیش بینی و قاعده پذیر نیست. زیرا این مفهوم باز است و همواره راههای گوناگون و بی شماری برای تحقق آن قابل تصور است. با این حال یکی از راههای نوآوری در سنت، استفاده استعاری از عناصر سنت است.

«قیصر امین پور» عزیز در کتاب «سنت و نوآوری در شعر فارسی» که پایان نامه دکترای ایشان است، یکی از حالات نوآوری در سنت را تغییر (اقتباس، جانشینی و تفسیر برخی از عناصر سنتی) دانسته اند. ایشان می نویسند:

«تکرار بی تغییر اگر ممکن باشد، حتی نو را هم کهنه می کند، چه رسد به سنت! سنت را تکرار می آفریند و همین تکرار هم می کشد. بنابراین استمرار و تداوم سنت ها را نباید تنها در تکرار و تشابه صورت ها، قوالب، قواعد یا معانی مشترک دید. بلکه باید این تداوم را در روح زنده و سیالی یافت که پیوسته در رشد و گسترش است. حضور و تداوم سنت ها را نه در تکرار و تقلید اصولی ثابت، بلکه باید در مظاهر متغیری جستجو کرد که تجلی همان اصول است.»

   

ديشب او بار بست و ما مرديم           او قفس را شكست و ما مرديم

مرگ در تار و پود ما جاري است           آري آن مرد هست و ما مرديم

کاووس حسن لی

  


کلمات کلیدی: